Federació Catalana de Pessebristes
¿Quieres reaccionar a este mensaje? Regístrate en el foro con unos pocos clics o inicia sesión para continuar.

SUBVENCIONS CULTURA POPULAR 2009

Ir abajo

SUBVENCIONS CULTURA POPULAR 2009 Empty SUBVENCIONS CULTURA POPULAR 2009

Missatge  JESUS BONÉ PASTOR Dl Maig 25, 2009 10:39 am

Benvolguts companys :

El passat dia 16 d’abril es van publicar al DOGC les bases per a la concessió de subvencions a entitats que programin activitats culturals relacionades amb la cultura popular i tradicional. Com veureu a la normativa adjunta, subvencionen activitats culturals extraordinàries i en queden excloses, entre d’altres, la programació anual de l’entitat per a activitats culturals ordinàries.

Ara falta que publiquin la convocatòria i el formulari de sol•licitud.

Esperem que algú s’hi pugui acollir.

Salutacions.
DEPARTAMENT
DE CULTURA I MITJANS
DE COMUNICACIÓ
ORDRE
CMC/216/2009, de 16 d’abril, per la qual s’aproven les bases que han de regir la
concessió de subvencions a entitats privades sense finalitat de lucre que programin
activitats culturals relacionades amb la cultura popular i tradicional.


El Centre de Promoció de la Cultura Popular i Tradicional Catalana té entre les
seves finalitats contribuir al millor desplegament de la cultura popular i tradicional
catalana, fomentar-ne el manteniment i la difusió, i donar suport a les activitats de
dinamització cultural promogudes des de l’associacionisme.
Atesa la necessitat de dur a terme aquestes finalitats per part del Centre de Promoció
de la Cultura Popular i Tradicional Catalana;
Vistos els articles 87 i següents del Text refós de la Llei de finances públiques
de Catalunya, aprovat mitjançant el Decret legislatiu 3/2002, de 24 de desembre,
i els preceptes de caràcter bàsic de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de
subvencions;
Vist el que disposa la Llei 13/1989, de 14 de desembre, d’organització, procediment
i règim jurídic de l’Administració de la Generalitat de Catalunya,
ORDENO:

Article únic
S’aproven les bases que han de regir la concessió de subvencions a entitats privades
sense finalitat de lucre que programin activitats culturals relacionades amb
la cultura popular i tradicional que consten a l’annex d’aquesta Ordre.

DISPOSICIÓ DEROGATÒRIA
Es deroga l’Ordre CMC/43/2008, de 4 de febrer, per la qual s’aproven les bases
que han de regir la concessió de subvencions a entitats privades sense finalitat
de lucre que programin activitats culturals relacionades amb la cultura popular i
tradicional (DOGC núm. 5073, de 19.2.2008).

DISPOSICIÓ FINAL
Aquesta Ordre entra en vigor l’endemà de la seva publicació al DOGC.
Barcelona, 16 d’abril de 2009
JOAN MANUEL TRESSERRAS I GAJU
Conseller de Cultura i Mitjans de Comunicació

ANNEX
Bases
—1 Objecte
1.1 Aquestes bases tenen com a objecte contribuir al finançament de manifestacions
culturals relacionades amb la cultura popular i tradicional catalana
organitzades per entitats privades sense ànim de lucre durant l’any de publicació
de la convocatòria.
Les activitats objecte de subvenció són les següents:
a) Les activitats culturals que fomentin o difonguin la cultura popular i la cultura
tradicional catalana organitzades per entitats o per xarxes d’entitats.

b) Projectes de dinamització cultural que es duguin a terme a través del teixit
associatiu d’un municipi, grups de municipis o comarca que tinguin com a objectiu
fer de l’associacionisme una eina útil per a la cohesió social.
c) Festivals, trobades, concursos o altres manifestacions artístiques de caràcter
supramunicipal.
d) Festes declarades patrimonials o tradicionals d’interès nacional, o altres
arrelades en la tradició catalana que siguin considerades patrimoni cultural de la
comunitat que les manté vives.
e) Commemoracions de fets històrics importants, i d’aniversaris de personalitats
o entitats adreçades a la conservació de la memòria col•lectiva.
f) Congressos i jornades d’estudi de caràcter nacional o internacional.
g) Els cursos o activitats de tipus formatiu en el camp de la cultura popular i
tradicional catalana.
h) Els viatges i desplaçaments per participar en festivals, fires o trobades efectuats
dins l’àmbit lingüístic català.

1.2 No es poden acollir a aquestes bases:
a) La programació anual de l’entitat per a activitats culturals ordinàries.
b) Els viatges i desplaçaments per participar en festivals, fires o trobades fora
de l’àmbit lingüístic català.
c) Els viatges de caràcter cultural recreatius.
d) Les activitats esportives.
e) Les activitats adreçades prioritàriament a la promoció social de col•lectius.
f) Les activitats de caràcter escolar.
g) Les programacions artístiques en què participin principalment artistes professionals.
h) Àpats populars.
i) Les activitats adreçades a la promoció comercial d’empreses o grups d’empreses.
j) Adquisició de béns mobles que suposin un increment en el patrimoni de
l’entitat.
k) I, en general, les que no tinguin relació amb el marc d’actuació del Centre
de Promoció de la Cultura Popular i Tradicional Catalana, establert per la Llei
2/1993, de 5 de març, de foment i protecció de la cultura popular i tradicional i de
l’associacionisme cultural.

1.3 Les subvencions que es concedeixen d’acord amb aquestes bases són compatibles
amb les subvencions que es puguin percebre d’altres Departaments de la
Generalitat, d’altres administracions i d’altres entitats públiques i privades, sens
perjudici de l’establert a la base 3.2 i 14.3.
1.4 Aquestes subvencions no són compatibles amb els ajuts que per al mateix
objecte s’obtinguin del Departament de Cultura i Mitjans de Comunicació de la
Generalitat, o entitat vinculada o participada per aquest.

—2 Destinataris/àries
Poden optar a aquestes subvencions les entitats privades sense finalitat de lucre i
les agrupacions sense personalitat jurídica d’entitats privades sense ànim de lucre,
que programin alguna de les manifestacions culturals esmentades a la base 1.

Podeu veure la totalitat de la convocatòria a la pàgina web de la Generalitat de Catalunya.


http://www20.gencat.cat/portal/site/CulturaDepartament/

JESUS BONÉ PASTOR

Nombre de missatges : 14
Data d'inscripció : 30/05/2008

Tornar a dalt Ir abajo

Tornar a dalt

- Temas similares

 
Permisos d'aquest fòrum:
No pots respondre a temes en aquest fòrum